Bijwerkingen van Viagra

Bij het gebruik van Viagra kunnen bijwerkingen optreden. Er is een verschil tussen de mogelijke bijwerkingen bij verschillend gebruik. Indien Viagra dagelijks en langdurig wordt gebruikt voor de behandeling van bijvoorbeeld pulmonale arteriële hypertensie, dan kunnen er andere bijwerkingen optreden dan wanneer het middel uitsluitend wordt gebruikt bij het verhelpen van erectieproblemen (niet dagelijks). De bijwerkingen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën, namelijk de bijwerkingen die soms voorkomen, de bijwerkingen die zelden voorkomen en de bijwerkingen die zeer zelden voorkomen. Bij soms voorkomende bijwerkingen gaan we uit van 10 tot 30 personen op de 100, bij zelden gaan we uit van 1 tot 10 personen op de 100, en de bijwerkingen die zeer zelden optreden komen voor bij minder dan 1 op de 100 personen.

Bijwerkingen die soms optreden

Bij gebruik van Viagra worden ook de bloedvaten in het hoofd iets verwijd. Hierdoor kan hoofdpijn worden veroorzaakt. Deze bijwerking komt vaker voor bij regelmatig gebruik van een hogere dosering. Wanneer het lichaam in dit geval gewend is geraakt aan het middel, dan verdwijnt deze bijwerking. Door het verwijden van de bloedvaten in het hoofd kan ook blozen voorkomen op ongewenste momenten. Daarnaast komt het voor dat er opvliegers worden ervaren. Diverse maag- en darmklachten, zoals diarree. Bij regelmatig gebruik van een hogere dosering kan er een verstoorde spijsvertering ontstaan. Dit kan worden voorkomen door de Viagra in te nemen bij een maaltijd. Mogelijk nemen de bijwerkingen af. Echter, indien het middel wordt gebruikt bij een erectiestoornis, dan komt het voor dat het innemen met voedsel zorgt voor een langzamere werking van de werkzame stof Sildenafil. De werking start dan niet na een half uur, maar na één tot twee uur na inname.

Bijwerkingen die zelden optreden
Door een daling van de bloeddruk kan duizeligheid worden ervaren. Daarnaast komt het voor dat de neus verstopt raakt of dat er bloedneuzen ontstaan. Bij een dagelijks gebruik van een hogere dosering kunnen er spierpijnen en rugpijnen ontstaan. Diverse oogklachten kunnen optreden bij gebruik van Viagra. Hieronder vallen pijnlijke ogen, rode ogen, verlies van het gezichtsveld, een blauwgroene waas in het gezichtsveld of algemeen wazig zien. Indien er gezichtsverlies optreedt, dan kan dit een blijvend effect zijn. Het is daarom aan te raden om een arts te raadplegen wanneer er een verandering in het gezichtsveld plaatsvindt. Bij langdurig gebruik kunnen er tintelingen op de huid ontstaan of een verminderd of brandend gevoel. Ook kunnen er bij langdurig gebruik griepverschijnselen optreden.

Bijwerkingen die zeer zelden optreden
Zeer zelden worden hartkloppingen ervaren. Daarnaast kan vermoeidheid optreden of een gevoel van prikkelbaarheid. Pijnklachten in de ledematen of een pijnlijke erectie die langer aanhoudt. Wanneer een erectie langer aanhoudt dan vier uur, dan is het nodig een arts te raadplegen. Er bestaat een klein risico op blijvende schade aan de zwellichamen die zich in de penis bevinden. Een droge mond kan ook worden ervaren. Dit kan ervoor zorgen dat er sneller corrosie in het gebit ontstaat. Het is belangrijk om het gebit goed te poetsen en te flossen om dit te voorkomen. Bij langdurig gebruik is het aan te raden vaker de tandarts te bezoeken. Bij mensen met sikkelcelziekte kan er een crisis optreden. Dit wil zeggen dat de aandoening spontaan verslechtert, waardoor er verschillende klachten kunnen ontstaan, zoals zwellingen en hevige pijnen rondom botten en gewrichten, pijn op de borst, kortademigheid en buikpijnen. Personen met hart- en vaatziekten, diabetes of een hoge bloeddruk wordt aangeraden om het gebruik van Viagra vooraf te bespreken met een arts.

migraine_2505275