Een wisselwerking van Sildenafil met andere medicatie

Een wisselwerking van Sildenafil met andere medicatie

De werkzame stof in Viagra, Sildenafil, heeft een wisselwerking met diverse andere stoffen die terug te vinden zijn in medicijnen. Deze stoffen zijn vaker in meerdere soorten medicijnen aanwezig, waardoor uitsluitend de wisselwerking met een stof wordt vermeld en niet met een specifiek medicijn. Het is daarom aan te raden om, wanneer u ook nog andere medicijnen gebruikt, te controleren of hierin een stof aanwezig is die een wisselwerking met Sildenafil heeft. Dit is terug te vinden onder de samenstelling in de bijsluiter van het medicijn. Wanneer er een wisselwerking bestaat met een stof in uw medicijnen, dan is het aan te raden het middel niet te gebruiken. Het gaat om de volgende stoffen:

Bosentan. Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie. De werking en de bijwerkingen van dit middel kunnen door Sildenafil worden versterkt. Wanneer u Viagra wilt gebruiken bij een erectiestoornis, dan is het raadzaam om dit eerst met de longspecialist te overleggen.

Bloedvatverwijders met nitraat. Hieronder vallen onder meer isosorbidemononitraat, nitroglycerine en isosorbidenitraat. Wanneer u gebruik maakt van één van deze middelen, dan mag u Viagra niet gebruiken. Het risico is namelijk groot dat u ernstige bijwerkingen ervaart.

Alfusozine, terazosine en doxazosine. Deze stoffen zijn terug te vinden in medicatie die wordt gebruikt bij een vergrote prostaat. De wisselwerking zorgt ervoor dat de bloeddruk sterk daalt, waardoor er duizeligheid kan optreden.

HIV-medicatie. De stoffen etravirine, efavirenz en nevirapine komen voor in medicatie bij HIV-infectie. Deze stoffen zorgen voor een afname van de werking van Sildenafil. De stoffen darunavir, atazanavir, indinavir, fosamprenavir, ritonavir, lopinavir, tipranavir en saquinavir zorgen voor een versterking van de werking van Sildenafil. Dit maakt ook de bijwerkingen sterker.

Hep C medicatie. In medicatie die wordt gebruikt bij Hepatitis C zitten stoffen zoals boceprevir, telaprevir en simeprevir. Deze stoffen zorgen voor een versterking van de werking van Sildenafil. Dit maakt ook de bijwerkingen sterker.

Overige middelen. Er bestaat ook een wisselwerking met de stoffen claritromycine, ciprofloxaxine en erytromycine in antibiotica, met ketoconazol, itraconazol en voriconazol in antischimmelmiddelen en met cimetidine in maagmedicatie. Deze stoffen zorgen er allen voor dat de hoeveelheid Sildenafil stijgt in het bloed. Hierdoor worden bijwerkingen versterkt. Het is noodzakelijk om vooraf aan het gebruik met een specialist te overleggen. Wanneer u een longaandoening heeft, dan moet het gebruik met de longspecialist worden besproken. Indien een vermelde stof wordt gebruikt, dan mag er niet meer dan 25 milligram Sildenafil worden ingenomen per 24 uur. Indien u twijfelt over een mogelijke wisselwerking, dan is het aan te raden eerst een apotheker of arts te raadplegen.

MentalPress

MentalPress